niedziela, 20 stycznia 2008

[20 I 2008] II Niedziela Zwykła

wielki dzień moi mili. Zanim przejdę wieczorkiem do głównego bloga - dla inspiracji całodziennej zapodaję nagranie Credo w tradycyjnej melodii. Poniżej zaś - tekst Credo. Za te słowa umierało się kiedyś i wciąż się umiera w różnych częściach świata.
Credo in Deum, Patrem omnipotentem,
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego,

Creatorem caeli et terra. Et in
Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa

Jesum Christum, Filium ejus unicum,
Chrystusa, Syna Jego jedynego,

Dominum nostrum: qui conceptus est
Pana naszego. Który się począł

de Spiritu Sancto, natus ex Maria
z Ducha Świętego; narodził z Maryi Panny.

Virgine, passus sub Pontio Pilato,
Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan,

crucifixus, mortuus, et sepultus:
umarł i pogrzebion.

descendit ad inferos; tertia die
Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia

resurrexit a mortuis; ascendit ad
zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa,

caelos, sedet ad dexteram Dei
siedzi na prawicy Boga Ojca

Patrisomnipotentis: inde venturus
wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie

est judicare vivos ad mortuos. Credo
sadzić żywych i umarłych. Wierze

in Spiritum Sanctum, sanctam
w Ducha Świętego, Święty

Ecclesiam catholicam, Sanctorum communionem,
Kościół powszechny, świętych obcowanie,

remissionem peccatorum,
grzechów odpuszczenie,

carnis resurrectionem, vitam
aeternam. Amen.

żywot wieczny. Amen.

Brak komentarzy:

ciekawostki: