sobota, 3 stycznia 2009

Obama w natarciu - aborcja a FOCA

Drodzy Czytelnicy, mój dzisiejszy wpis musi ustąpić miejsca apelowi lorda Davida Altona ws. aborcji i duractw, które z nią wyczynia niejaki Obama zza wielkiej wody.

-------------------------------

Jeśli jesteś przeciwnikiem przerwania ciąży, to przynoszę złe wieści.

Amerykańska ustawa o wolności wyboru (FOCA) ma zostać podpisana jeśli Kongres ją przegłosuje 21/22 stycznia 2009.
FOCA jest następnym chorym rozdziałem w książce przerwania ciąży.

Jeśli tak się stanie, to wtedy wszystkie ograniczenia na przerywanie ciąży zostaną usunięte:

1) Wszystkie szpitale, wliczając w to katolickie szpitale będą zmuszone wykonać przerwanie ciąży na życzenie konsumenta. Biskupi będą musieli zamknąć wszystkie katolickie szpitale, a jest to ok. 30 % ze wszystkich szpitali w Stanach Zjednoczonych.
2) Aborcja w czasie porodu będzie legalna i bez żadnych ograniczeń.
3) Podatnicy będą płacili za aborcję.
4) Informowanie rodziców o aborcji u ich córki nie będzie wymagane.
5) Liczba aborcji popełnianych w USA wzrośnie o minimum 100,000 rocznie.
A co najgorsze, FOCA odda władzom państwowym kontrolę nad ciążami kobiet. W przyszłości możliwa mogłaby być poprawka konstytucyjna, która zmusiłaby kobiety na mocy ustawy do zabicia dziecka w pewnych sytuacjach (gwałt, dzieci z zespołem Downa, itp.) i nawet może doprowadzić do sytuacji, w której rząd miałby kontrolę nad tym, ile dzieci kobiecie wolno mieć.
Jako katolicy, jako chrześcijanie, musimy zatrzymywać ten przerażający akt zanim stanie się prawem.
Plan jest taki: odmawiajmy nowennę (9 dni modlitwy) wraz z postem, zaczynając 11 stycznia.
Dla katolików - będzie to modlitwa różańcowa o zatrzymanie FOCA.
Dla nie-katolików jest zachętą, aby wznosić modlitwy z takimi samymi intencjami, również przez dziewięć kolejnych dni.
Nadzieja leży w maksymalnym wysiłku na skalę globalną. Mamy bardzo mało czasu więc wszyscy musimy działać szybko.

Zróbmy trzy rzeczy:
1) Roześlijmy ten apel.
2) Działajmy szybko.
3) Rozpocznijmy nowennę 11 stycznia i módlmy się dziewięć kolejnych dni.

Z Bogiem wszystkie rzeczy są możliwe i moc modlitwy jest niezaprzeczalna.
Jeśli jesteś przeciwny zabójstwu bezbronnych dzieci, to czas teraz coś z tym zrobić!
Niech was Bóg błogosławi.

------------ :

Abortion, From Lord David Alton, - USA Freedom of Choice Act
If you are opposed to abortion then there is bad news on the horizon.

For those of you who do not know, the Freedom of Choice Act (FOCA) is set to be signed if the US Congress passes it on January 21-22 of 2009. The FOCA is the next sick chapter in the book of abortion. If made a law then all limitations on abortion will be lifted which will result in the following:
1) All hospitals, including Catholic hospitals will be required to perform abortions upon request. If this happens Bishops vow to close down all Catholic hospitals, more then 30% of all hospitals in the United States.
2) Partial birth abortions would be legal and have no limitations.
3) All U.S. tax payers would be funding abortions.
4) Parental notification will no longer be required.
5) The number of abortions will increase by a minimum of 100,000 annually.

Perhaps most importantly the government will now have control in the issue of abortion. This could result in a future amendment that would force women by law to have abortions in certain situations (rape, down syndrome babies, etc) and could even regulate how many children women are allowed to have.

Needless to say this information is disturbing, but sadly true. As Catholics, as Christians, as anyone who is against the needless killing of innocent children, we must stand as one. We must stop this horrific act before it becomes a law.

The Plan :

To say a novena ( 9 days of prayer ) along with fasting starting on January 11th. For Catholics, the prayer of choice will be the rosary with intentions to stop the FOCA. For non Catholics I encourage you to pray your strongest prayers with the same intentions, also for nine consecutive days. The hope is that this will branch and blossom as to become a global effort with maximum impact. We have very little time so we all must act fast. Just do three things:

1) Pass this letter to 5 or more people
2) Do it in three days or less
3) Start the novena on January 11th and pray for nine consecutive days.

(please also fast for at least two days during the novena)

Remember that with God all things are possible and the power of prayer is undeniable. If you are against the senseless killing of defenseless children then the time is now to do something about it!
May God bless you all!!


a rok temu
http://maciejgnyszka.blogspot.com/2008/01/3-i-2008-czwartek-wspomnienie.html

myśl na dziś
Boże Narodzenie. — Nie widzę nic śmiesznego w tym, że sporządzasz Szopkę wśród tekturowych pagórków i dokoła niej umieszczasz naiwne figurki z gliny. — Nigdy nie wydałeś mi się bardziej męski, jak w owej chwili, gdy jesteś jak dziecko.
św. Josemaria Escriva, Droga, nr 557
3 komentarze:

Tamkqn pisze...

Szczerze mówiąc poważnie wątpię w to, czy Antychryst Obama zlęknie się modlitw z łańcuszka i wróci do swego piekielnego legowiska...

Anonimowy pisze...

gdzie można przeczytać po polsku ten dokument ??

Anonimowy pisze...

Z pełnego tekstu FOCA (http://www.govtrack.us/
congress/billtext.xpd?bill=s110-1173) wynika, że ta ustawa dotyczy dopuszczalności aborcji w przepisach prawa stanowego i fedralnego. Zatem następujące stwierdzenia, które można przeczytać na wielu stronach internetowych są nieprawdziwe:

"Zostałby także anulowany zakaz przeprowadzania późnych aborcji w czasie prowokowanego porodu" - w FOCA jest wyraźny zapis, że po osiągnięciu przez płód zdolności do egzystowania poza organizmem kobiety (obecnie uznaje się granicę 20-24 tyg., w przyszłości może się ona conajwyżej obniżyć) aborcja w drodze prowokowanego porodu może być dopuszczona tylko i wyłącznie dla ratowania życia i zdrowia matki (co i tak w wielu stanach jest obecnie dozwolone).

"szpitale katolickie, których w USA jest ok. 30% byłyby zmuszone zabijać dzieci" - FOCA nijak nie definiuje jakie zabiegi mają oferować poszczególne szpitale, gdyż akt ten wyznacza jedynie ograniczenia na przepisy prawne. To podejrzenie jest mniej więcej tak samo sensowne jak stwierdzenie, że ewentualne refundowanie in vitro zmusi ambulatorium gminne w Wąchocku do przeprowadzania tej procedury.

"Odmowa zabicia dziecka byłaby prawnie interpretowana jako naruszenie fundamentalnego prawa i podlegała poważnym sankcjom karnym jako dyskryminacja kobiety" - i znowu, FOCA nie dotyczy działań podejmowanych przez lekarzy i szpitale tylko kwestii związanych z legislacją. Ta ustawa nie odnosi się do ODMOWY WYKONANIA aborcji a jedynie do PRAWNEGO ZAKAZU jej wykonywania.

"Kliniki aborcyjne nie podlegałyby żadnym ograniczeniom wynikającym z procedur bezpieczeństwa i sterylności" - totalna bzdura. FOCA nie odnosi się do procedur medycznych tylko do ograniczeń prawnych.

"Wszelkie formy informacji i rozmów, a także przekonywania, rozdawania ulotek i prezentacji filmów pro-life byłyby karalne." - nic z tych rzeczy. FOCA mówi, że zabronione jest prawne oddziaływanie na możliwość dokonywania wyboru przez kobietę. Nie ogranicza natomiast nijak możliwości rozpowszechniania dowolnych informacji. To mniej więcej tak, jak w przypadku uczciwej konkurencji w handlu chronionej ustawowo: nikomu nie wolno wymuszać na danej osobie, aby np. kupiła proszek Dosia a nie Vizir ale nikt nie zabrania rozpowszechniania reklam.

"rząd otrzymałby pełne uprawnienia, które dawałyby mu prawo do wydania zarządzenia nakazującego nawet aborcję przymusową" - w samym tytule ustawy jest napisane "To protect, consistent with Roe v. Wade, a woman's freedom to choose TO BEAR A CHILD OR TERMINATE A PREGNANCY". W sekcji 4 jest powiedziane wprost: "A government may not (1) deny or interfere with a woman's right to choose (A) to bear a child;". Zatem FOCA nie tylko nie umożliwia wprowadzenia takiego zarządzenia, ale wręcz WYRAŻNIE ZABRANIA jakiemukolwiek szczeblowi adninistracji rządowej sformułowania jakiegokolwiek prawa, które mogło by zabronić kobiecie urodzenia dziecka.

ciekawostki: