wtorek, 23 grudnia 2008

Polityka prywatności

Polityka Prywatności
maciejgnyszka.blogspot.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: maciejgnyszka.blogspot.com nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników swojego serwisu. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu.
Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to imię i adres e-mail. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do wysyłki. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
Subskrypcja bezpłatnych czasopism
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do badz-swiety.blogspot.com wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer kursu.
Niezapowiedziane wiadomości
maciejgnyszka.blogspot.com zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości maciejgnyszka.blogspot.com rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, tematyki pokrewnej, niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne.


Brak komentarzy:

ciekawostki: