środa, 6 maja 2009

wzór listu do UKSW ws. odwołania konferencji

przyszedł czas i na akcję mailową:

wysyłamy na adresy:
info@uksw.edu.pl ; rektorat@uksw.edu.pl ; rzecznikprasowy@uksw.edu.pl ; promocja@uksw.edu.pl

Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Ryszard RUMIANEK – Rektor UKSW
Prof. UKSW dr hab. Marek KOWALSKI – prorektor UKSW ds. studenckich i informatyzacji
Ks. prof. dr hab. Henryk SKOROWSKI – prorektor UKSW ds. finansowych i naukowych
Prof. UKSW dr hab. Tadeusz KLIMSKI – prorektor UKSW ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej
Prof. UKSW dr hab. Dorota KIELAK – prorektor UKSW ds. kształcenia
Mgr inż. Marek Lepa – Kanclerz UKSW
SENAT UKSW

Czcigodny Księże Rektorze,
Czcigodni Prorektorzy,
Czcigodny Panie Kanclerzu,
Wysoki Senacie UKSW

Na dzień 7 maja została zaplanowana konferencja naukowa organizowana przez studentów UKSW zrzeszonych w Kole Naukowym Myśli Politycznej i Prawnej im. Wojciecha Wasiutyńskiego pt.: „Homoseksualizm z naukowego i religijnego punktu widzenia”. Miała się ona odbyć w budynkach UKSW. Zostali zaproszeni znakomici prelegenci m.in profesorowie PAT, UAM, UKSW oraz dr Paul Cameron z USA, który specjalnie w tym celu przyjechał do Polski. Zostało powiadomionych wiele osób, które planowały wziąć w niej udział.

Niestety w dniu 6 maja decyzją Władz UKSW reprezentowanych przez Pana Prorektora ds. studenckich i informatyzacji Prof. UKSW dr hab. Marka Kowalskiego konferencja została nagle i bez podania wiarygodnych przyczyn odwołana. Bo czy wiarygodną i usprawiedliwioną przyczyną takiego kroku mogła być medialna nagonka organizowana przez środowiska wrogie Kościołowi? Czy wiarygodną przyczyną były haniebne pogróżki redaktora Piotra Pacewicza z Gazety Wyborczej o tym, że ta konferencja byłaby nawoływaniem do nienawiści, lub łamaniem konwencji międzynarodowych? Czy wreszcie fakt, że niektórzy uczestnicy publicznej debaty usiłują dyskusję prowadzić poprzez zamykanie ust osobom z poglądami wykraczającymi poza polityczną poprawność usprawiedliwia takie uginanie kolan przez Uczelnię o wieloletniej tradycji, noszącą chwalebne imię Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego?

Wyrażam głębokie oburzenie i protest z powodu tak lekkomyślnego krępowania przez Władze Uczelni wolności słowa i wolności badań naukowych. Zamiast tchórzliwie ulegać presji medialnych inkwizytorów, Władze UKSW powinny raczej stanąć w obronie wolności słowa, a przede wszystkim wolności głoszenia prawdy. W przeciwnym razie powstaje wrażenie, że niektóre prawdy są także dla Władz UKSW niewygodne, gdyż stawanie w ich obronie narażałoby na konieczność zmierzenia się z naciskiem medialnym i na konieczność merytorycznego odparcia głosów krytyki. Niestety Władze UKSW wybrały rozwiązanie łatwiejsze a jednocześnie hańbiące dobre imię Uniwersytetu.

Wybierając to rozwiązanie, Czcigodny Księże Rektorze, Czcigodni Prorektorzy, Wysoki Senacie, postawiliście pod znakiem zapytania wiarygodność swojego Uniwersytetu, jako miejsca nieskrępowanego dążenia do prawdy, nawet, gdy jest ona dla niektórych niewygodna. Taka postawa jest głęboko sprzeczna z chrześcijańską tożsamością, do której przyznaje się Wasz Uniwersytet. Sprzeczna jest jednak nie tylko z zasadami chrześcijańskimi, lecz także ze zwykłym ludzkim szacunkiem dla poglądów drugiego człowieka, gdyż uniemożliwia się mu zabranie głosu poprzez uleganie oszczerstwom rzucanym przez „wielkich tego świata” głównie przy użyciu środków masowego przekazu.

Oby nigdy więcej taka haniebna sytuacja nie stała się udziałem Waszej Uczelni!

Pozostając w należnym z powodu urzędu szacunku,Brak komentarzy:

ciekawostki: