poniedziałek, 18 maja 2009

Szkoła Letnia ITM - ogłoszenie bezpłatne

Instytut Tertio Millennio (Kraków)
wraz z
The Ethics and Public Policy Center (Waszyngton)

zaprasza studentów i doktorantów do udziału w
XIV Szkole Letniej Tertio Millennio Seminar on the Free Society.

Odbędzie się ona w dniach 29 czerwca - 16 lipca w Krakowie. Przeznaczona jest dla studentów, absolwentów i doktorantów z Ameryki Północnej oraz z krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Ukrainy i innych krajów, zaliczanych do obszaru tzw. młodych demokracji. Podczas zajęć zostaną poruszone kwestie dotyczące kultury, polityki i gospodarki społeczeństwa otwartego. Wykłady wygłoszone zostaną przez polskich i amerykańskich specjalistów, takich jak Russel Hittinger, Jarosław Kupczak OP, George Weigel, Tomas Williams LC, Maciej Zięba OP. Wszystkie zajęcia będą prowadzone w języku angielskim. Uczestnikom z Polski zapewniamy pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i wycieczek. Koszty podróży pokrywają oni we własnym zakresie. Ostateczny termin składania aplikacji upływa 24 maja 2009. Przewidujemy udział 36 uczestników. Dla osób z Polski dysponujemy 12 miejscami. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń. Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny można znaleźć na naszej stronie internetowej.
Brak komentarzy:

ciekawostki: