sobota, 10 kwietnia 2010

[10 IV 2010] Gibraltar 2010

R.I.P.

dość szybko przestał być bohaterem mojej bajki, ale wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie. Szkoda mi przede wszystkim Janusza Kurtyki i Sławomira Skrzypka.


myśl na dziś

Oto sekret. — Oto głośny sekret: przyczyną kryzysów w świecie jest brak świętych. — Pan Bóg chce mieć garstkę „swoich” ludzi w każdej dziedzinie. — Wówczas... pax Christi in regno Christi — pokój Chrystusa w królestwie Chrystusowym.

św. Josemaria Escriva, Bruzda, nr 301
1 komentarz:

dłuto pisze...

"Proszę was o modlitwę za kościoły w Indiach. Skrajni buddyści w
Indiach spalili wczoraj wieczorem 20 kościołów. Dziś w nocy planują
zniszczyć kolejnych 200 w prowincji Olisabang. Zamierzają zabić 200
misjonarzy w ciągu 24 godzin. W chwili obecnej wszyscy chrześcijanie
ukrywają się w wioskach. Proszę was, módlcie się za nich i wyślijcie
ten mail wszystkim, znanym wam chrześcijanom. Błagajcie Boga o
miłosierdzie dla naszych braci i sióstr w Indiach. Kiedy otrzymacie tę
wiadomość, proszę was, prześlijcie pilną prośbę o modlitwę dalej.
Módlcie się za nich i oddajcie ten problem naszemu Ojcu Wszechmogącemu
i Panu!!! / o. Trevor, misjonarz "

ciekawostki: