sobota, 31 października 2009

[31 X 2009] modlitwa o akceptację śmierci

Modlitwa o akceptację śmierci:
Boże, Ojcze mój, Panie życia i śmierci, który jako sprawiedliwą karę za nasze grzechy nieodwołalnym zrządzeniem postanowiłeś, że każdy człowiek ma umrzeć, wejrzyj na mnie klęczącego przed Tobą.
Z całego serca brzydzę się swoimi dawnymi przewinieniami, za które po tysiąckroć zasłużyłem na śmierć. Przyjmuje ją teraz w duchu przebłagania za nie oraz posłuszeństwa Twojej łaskawej woli.
Umrę z ochotą, Panie, w czasie, w miejscu i w sposób, jaki ty zechcesz, i wyko­rzystam pozostałe mi do tej pory dni życia na walkę z moimi wadami i wzrastanie w miłości do Ciebie, na zerwanie wszystkich pęt, którymi przywiązane jest moje serce do stworzeń, na przygotowanie mojej duszy do zualezienia się w Twojej obecności; i od tej chwili bez zas­trzeżeń powierzam się w ramiona Twojej ojcowskiej Opatrzności.
Modlitwa o dobrą śmierć:

Stwórco i Panie mój, proszę Cię o najważniejszą z Toich łask: o wytrwanie do końca i o świętą śmierć. Pomimo moich wielkich nadużyć życia, które mi dałeś, dozwól mi od tej chwili przeżyć je i zakończyć w Twojej świętej miłości.
Obym umarł jak święci Patriarchowie, bez smutku pozostawiając ten padoł płaczu, by cieszyć się wiecznym odpocznieniem w mojej prawdziwej Ojczyźnie. Obym umarł jak chwalebny Święty Józef w towarzystwie Jezusa i Maryi, wypowiadając ich najsłodsze imiona, które mam nadzieję błogosławić przez całą wieczność.
Obym umarł jak Niepokalana Dziewica w naj czystszej miłości i w pragnieniu zjednoczenia się z Jedynym przedmiotem mojego umiłowania.
Obym umarł jak Jezus na Krzyżu całkowicie zjednoczony z wolą Ojca jako całopalna ofiara z miłości.
Jezu, który umarłeś za mnle, użycz mi łaski, bym umierał w akcie doskonałej miłości do Ciebie.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za mną teraz i w godzinę mojej śmierci.
Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, wyjednaj mi łaskę śmierci sprawiedliwych.

oba teksty pochodzą z tomiku Różaniec święty. Droga krzyżowa św. Josemarii Escrivy, założyciela Opus Dei1 komentarz:

uburex pisze...

ale porno

ciekawostki: